Hỗ trợ trực tuyến
  • Sale Staff

Thông tin liên hệ

  • Can Tho Fertilizer and Chemical Joint-Stock Company
  • Địa chỉ: Khu Công nghiệp Trà Nóc 1, Phường Trà Nóc, Quận Bình Thuỷ, Thành Phố Cần Thơ
  • Điện thoại: 0710.3841 158 - 3841 304 - 0710.3603 117
  • Fax: 0710.3841429
  • Email1: ctferchem@hcm.vnn.vn
  • Email2: hydennguyen@gmail.com

Liên hệ