Mở cửa 7:30-16:30: Thứ 2 - Thứ 6

Năm 2010: - Xây dựng XN phân bón hửu cơ đậm đặc ra đời. Xây dựng XN thức ăn chăn nuôi & thủy sản.

Nghiên cứu qui trình công nghệ sản xuất Zeolite 4A đã đưa vào sản xuất đại trà thành công với công suất 5.000 tấn /năm. (giai đoạn I)

 - Hệ thống quản lý chất lượng, môi trường ISO 9001:2008 và ISO 14001:2004 đước áp dụng.

 - Đón nhận Huân chương lao động hạng I.

 - Chứng nhận Chất Lượng Quốc Gia.