Mở cửa 7:30-16:30: Thứ 2 - Thứ 6

Trong suốt những năm qua, Công ty đã đảm bảo cho tòan thể CB.CNV có việc làm thường xuyên thu nhập ổn định và 100% CBCNV được ký HĐLĐ được đóng các loại bảo hiểm.

- Thu nhập bình quân của người lao động là 5.820.000 đ/tháng/người,tăng 09% so với năm 2013 ,Các ngày lễ ,tết dương lịch ,tết nguyên đán Công ty tặng qùa và   khen thưởng cho tập thể,cá nhân.

- Công tác chăm sóc y tế được duy trì  và họat động tốt, trang bị tủ thuốc sơ cấp cứu tại chỗ, tổ chức khám sức khỏe định kỳ.100% người lao động được đóng  bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội , bảo hiểm tai nạn,bảo hiểm thất nghiệp và thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đối với người lao động.Trong năm nội bộ đoàn kết tốt ,không có đơn thư khiếu nại,tố cáo của cán bộ công nhân viên.

- Tổ chức các họat động văn hóa thể thao vui chơi giải trí như bóng chuyền ,bóng bàn , bi da ..vvv ,trong các ngày lễ lớn như : 8/3 , ngày 30/4 và 1/5 , ngày 2/9 , tổ chức ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, trung thu cho các cháu thiếu niên nhi đồng là con em CB.CNV. 

- Duy trì bữa cơm ca cho CB.CNV,bồi dưỡng độc hại bằng hiện vật tại chỗ đảm bảo được sự tái tạo sức lao động cho CB.CNV.Trong năm 2014 công ty sử dụng nguồn kinh phí gần hai tỷ đồng cho công tác BHLĐ nhằm thực hiện các biện pháp cải thiện môi trường CN sản xuất bột giặt các chính sách cho người lao động kỹ thuật an toàn phòng chống cháy nổ .Trong năm không để xảy ra tai nạn lao động.

13.Công tác xã hội:

Hỗ trợ xây dựng đường Nông thôn                         : 150.000.000 đồng

+ Hỗ trợ Mẹ Liệt sĩ                                                     :  3.600.000 đồng

+Hỗ trợ tổ chức tết người nghèo Khơ Me                  :  21.000.000 đồng

+Hỗ trợ Trung tâm bảo trợ Cần thơ                            :  50.000.000 đồng

+ Hỗ trợ cặp,tập,viết trẻ em nghèo vùng sâu,xa         :  7.500.000 đồng

+Hỗ trợ kinh phí hoạt động Hưu trí                            :  58.000.000 đồng

+Hỗ trợ xây dựng trường học Long Mỹ,Hậu Giang   : 300.000.000 đồng

+ Đóng góp an sinh XH Tập đoàn HC Việt Nam        : 30.000.000 đồng

+ Hỗ trợ CB.CNV nuôi con nhỏ                                  : 9.750.000 đồng

+ Nghỉ mát                                                                   : 300.000.000 đồng  

  Tổng cộng                                                                  : 894.850.000 đồng