Mở cửa 7:30-16:30: Thứ 2 - Thứ 6

Tin tức

Sâu đục thân hại lúa và giải pháp quản lýMonday, 30 May, 2022

Sâu đục thân hại lúa và giải pháp quản lý

Trong canh tác lúa, một đối tượng dịch hại có khả năng gây ảnh hưởng nghiêm trọng và trực tiếp đến các yếu tố hình thành năng suất, đó chính là sâu đục thân. Tùy theo giai đoạn sinh trưởng của...

Đọc tiếp